KTP Design

 
Hanoi, Viet Nam
63 views  |  1 contact  |  0 posts

   
   
   
About KTP
Summary

https://ktpdesign.vn/ - KTPdesign là đơn vị chuyên thiết kế ấn phẩm Marketing, Branding, Dịch vụ Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. Trải qua hơn 5 năm h́nh thành và phát triển. KTPdesign đă hoàn thiện hơn 5000+ dự án. KTPdesign đă tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường thiết kế, được hơn 3680+ khách hàng tin tưởng hợp tác. KTP với ư nghĩa Key To Professional chúng tôi luôn mong muốn là ch́a khóa dẫn đến sự chuyên nghiệp của khách hàng.
#ktpdesign, #Marketing, #Branding, #dichvumarketing

Thông tin Liên Hệ:
CÔNG TY : Cty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ và Sáng Tạo Thương Hiệu K.T.P
Địa Chỉ : 15 Ngơ 293 Khuất Duy Tiến, Trung Ḥa, Cầu Giấy, HN
Điện Thoại: 0794.16.9999 - 0975.360.359
Website: https://ktpdesign.vn/
Email: sangtaothuonghieuktp@gmail.com

Resumé / Bio


https://ktpdesign.vn/ - KTPdesign là đơn vị chuyên thiết kế ấn phẩm Marketing, Branding, Dịch vụ Marketing tổng thể cho doanh nghiệp. Trải qua hơn 5 năm h́nh thành và phát triển. KTPdesign đă hoàn thiện hơn 5000+ dự án. KTPdesign đă tạo chỗ đứng vững chắc trên thị trường thiết kế, được hơn 3680+ khách hàng tin tưởng hợp tác. KTP với ư nghĩa Key To Professional chúng tôi luôn mong muốn là ch́a khóa dẫn đến sự chuyên nghiệp của khách hàng.
#ktpdesign, #Marketing, #Branding, #dichvumarketing

Thông tin Liên Hệ:
CÔNG TY : Cty TNHH Công Nghệ Dịch Vụ và Sáng Tạo Thương Hiệu K.T.P
Địa Chỉ : 15 Ngơ 293 Khuất Duy Tiến, Trung Ḥa, Cầu Giấy, HN
Điện Thoại: 0794.16.9999 - 0975.360.359
Website: https://ktpdesign.vn/
Email: sangtaothuonghieuktp@gmail.com

Work ExperienceEducationAdditional

Interests:
Website / Blog: https://ktpdesign.vn/
KTP has been liked by 0 people.
This profile was last updated on 4/8/2021 5:12:05 AM
Whiteboard Contacts (1)
You
You are connected to...
Log in to see if you're connected
They are connected to...
KTP Design
FeedbackFollow