Xưởng Tre Trc

 
H̀ Chí Minh, Viet Nam
47 views  |  1 contact  |  0 posts

   
   
   
About Xưởng
SummaryResumé / Bio


Xưởng tre trc - Chuyn cung cấp tre trc nguyn liệu, mnh tre trc, bnh phong tre trc, bn ghế tre trc, m bồ, vn tre, sn tre, thang tre, giường tre, chiếu trc v.v. thi cng lắp đặt giao hng tận nơi hậu mi chu đo #xuongtretruc #manhtre #thicongtre #nguyenlieutre #tretruc
Địa chỉ: 66 Lin khu 2-10, Phường Bnh Hưng Ha A, Quận Bnh Tn, TP. Hồ Ch Minh 700000
SĐT: 0899009006


Work ExperienceEducationAdditional

Interests:
Website / Blog: http://xuongtretruc.vn/
Xưởng has been liked by 0 people.
This profile was last updated on 9/6/2021 11:57:05 PM
Whiteboard Contacts (1)
No contacts yet.
You
You are connected to...
Log in to see if you're connected
They are connected to...
Xưởng Tre Trc
FeedbackFollow