Repost (0)   Reply (0
4/28/2021 4:36:59 AM 
 

האם עלי להסתמך על הלבנת שיניים בלייזר?

אם אתם מודאגים מכך ששיניכם לא יקבלו את הברק לו אתם מצפים גם לאחר צחצוח השיניים פעמיים ביום והשתמש במוצרי ניקוי השיניים הטובים ביותר, שקול ללכת להלבנת שיניים בלייזר שהיא אמינה יותר ועמידה לאורך זמן.

קרא עוד: http://bit.ly/2OgSBzH

 


13 views   Share to: Twitter | LinkedIn | Facebook
 
 


Please log in to add a comment.   
 
האם עלי להסתמך ...