Repost (0)   Reply (0
9/10/2020 5:39:44 AM 
 

היבטי מס שבח

כאמור לעיל החשיבות לבדיקות מקדימות באשר לשאלה האם חל מס שבח הינה לעיתים קריטית למורים ולהיתכנות עסקה בכלל. חוק מיסוי מקרקעין הינו מורכב ומסועף לכן חשוב להסתייע בעורך דין מכירת דירה בחדרה המתמחה גם בהיבטי מיסוי מקרקעין על מנת שיבצע את הבדיקות המתאימות ובמקרה הצורך יבצע עבורכם תכנון מס מתאים.

קרא עוד: https://bit.ly/32hTMD3
 


11 views   Share to: Twitter | LinkedIn | Facebook
 
 


Please log in to add a comment.   
 
היבטי מס שבח